De VvE Olympisch Stadion neemt graag deel aan dit mooie initiatief en dooft het licht in de markante Marathontoren.

Natuur- en Milieufederaties vragen tijdens de Nacht van de Nacht aandacht voor lichtvervuiling en energiebesparing op verlichting.