Al ruim een jaar vinden alle geplande evenementen geen doorgang. Het verlies van die inkomsten vangt het Olympisch Stadion voor een deel op met de lening, die de benodigde liquiditeit biedt. “Wij hebben altijd ons beleid erop opgericht om een potje te maken voor slechtere tijden. Die slechtere tijden zijn zeker aangebroken en in het kader daarvan is het heel fijn dat het Nationaal Restauratiefonds de mogelijkheid heeft geboden om een lening aan te gaan die het onderhoud garandeert”, zo vertelt Carla de Groot.

In 2020 is de lening in het leven geroepen door het ministerie van OCW in samenwerking met het Restauratiefonds en de Federatie Instandhouding Monumenten. Met als doel om publiekstoegankelijke rijksmonumenten zoals musea, horeca, kerken, winkels, evenementenlocaties et cetera te ondersteunen en het toekomstig onderhoud van deze bijzondere panden te borgen in deze coronacrisis. De Opengestelde Monumenten-Lening draagt bij aan het in stand houden van monumenten, daarom zijn de voorwaarden uiterst gunstig. Zo mag een eigenaar er 15 jaar over doen om af te lossen, is de rente 1% en de eerste drie jaar zijn aflossingsvrij.