Nadat wij hadden vastgesteld dat de zogeheten ‘Olympische groet’ geen band heeft met de klassieke oudheid maar daarentegen wel met het fascisme en daarmee met de Hitlergroet, zagen wij ons genoodzaakt een procedure in gang te zetten die moet toezien op verplaatsing van het beeld naar een minder prominente plaats dan nu het geval is.

Het Olympisch Stadion is er voor iedereen en daarbij past geen begroeting die voor velen symbool staat voor de verschrikkingen uit de vorige eeuw.